Bli medlem

Stöd Borgerligt alternativ och bli en del av vår gemenskap som värnar om och utvecklar Svenska kyrkan!

Du blir medlem genom att betala en årsavgift på 100 kronor till bankgiro 105-6522. Dessa konton tillhör Borgerligt alternativ. Tänk på att ange namn, e-post, mobil- eller fast telnummer samt församling och stift när du betalar. I stället för församling och stift kan du titta på listan över lokalavdelningar och välja den du vill vara med i!

Du kan också bli medlem via Swish. Skicka 100 kronor till vårt Swishnummer 123 230 34 51. På platsen för meddelande skrivs hela personnumret och e-postadressen för den som betalningen avser, t ex när du värvat en ny medlem. Ange även församlingens namn. Får inte alla uppgifter plats, maila resterande till medlem@vasteras-stift.borgerligtalternativ.nu

Du som blir ny medlem 1 september eller senare är medlem även under nästkommande år!

Medlemsärenden, som rapportering av e-postadresser och adressändringar, kan du maila till medlem@vasteras-stift.borgerligtalternativ.nu

I januari 2017 kommer inbetalningskort för medlemsavgiften 2017 att skickas till dig som vid något tillfälle under året fått information från Borgerligt alternativ eller som ingår i någon av lokalavdelningarna.

Välkommen!