Om BA i Västerås stift

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

Svenska kyrkan i Västerås stift består av Västmanland, Dalarna och delar av Närke. Stiftets uppgift är att främja samverkan mellan pastoraten/ församlingarna.  Biskopens tillsyns­ansvar i stiftet handlar om att se till att församlingarna utför och har resurser till det som står i
församlingsinstruktionen.


Borgerligt alternativ i Västerås stift vill

att stiftet målmedvetet utför det som är dess huvuduppgift och inte bedriver egna verksamheter.  Församlingen /pastoratet är Svenska kyrkans verksamhetsbas.

att den avgift som församlingarna / pastoraten betalar till stiftet skall komma församlingarna / pastoraten till nytta enligt ovan.

att medarbetarna i stiftet har god kännedom om församlingarnas behov och arbetar medvetet med att stödja dem
i deras arbete.

att Prästlönetillgångarna, våra gemensamma skogar, skall förvaltas rationellt och miljövänligt.

Svenska kyrkan har val till tre olika nivåer – församling och pastorat, stiftet och kyrkomötet är en tung apparat och därför vill vi i Borgerligt alternativ att valsystemet skall förenklas och göras billigare.

Vi som ställer upp i valet till Västerås stift är många och de första namnen är Asta Matikainen Lecklin, Västerås och Birgitta Ihlis, Gagnef.

Asta är prost och f.d. kyrko­herde i Hallstahammar-Kolbäcks församling, bosatt i Västerås.  Numera ledamot i kyrkomötet.

”Jag vill att Västerås stift skall vara förebild bland stiften i Svenska kyrkan genom sitt hushållande av våra ekono­miska resurser: pengar och skog så att församlingarna kan växa i sin grundläggande uppgift”.

Våra kandidater i kyrko­mötesvalet är bland annat: Eva Kyrk (Grycksbo) och Alice Widlund (Västerås).

Eva Kyrk kommer från Grycksbo församling i Falu pastorat. Hon är med i församlingsråd, ersättare i kyrkoråd, ledamot i Stiftsfullmäktige, Stiftsstyrelsen och dess Beredningsutskott. Hon vill att kyrkan skall finnas för alla, både för de djupt troende och för dem som söker en trygg plats i en orolig värld.

Kontaktuppgifter:

Västerås stift Anders Bringborn Villagatan 20, 784 75 Borlänge anders.bringborn@telia.com 070 – 222 46 55