Västerås

Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan Västerås

Vi hoppas att alla västeråsare med borgerliga värderingar röstar på oss därför att vi arbetar för att

  • Säkra kyrkans roll som en trygghetssymbol vilande på alla människors lika värde och de kristna levnadsregler som är fundamentet i vårt samhälle
  • Bevara kyrkans höga kompetens vid kriser och katastrofer
  • Musik och körverksamhet samt konst som uttryck för den kristna tron skall ha en given plats i gudstjänst och församlingarnas liv
  • Arbetsmiljön i hela pastoratet skall bli bättre och sjuk­talen sjunka
  • Flera frivilliga skall kunna leda grupper och stödja de anställda
  • Församlingarna uppmärksammar de barn som inte har tillgång till kommunal fritids
  • Hovdestalund skall utvecklas till ett modernt och miljö­vänligt krematorium och en bra arbetsplats
  • Församlingsrådens ställning i församlingarna skall förstärkas
  • Bevara kulturmiljöer: kyrkor, inventarier, yttre miljöer, begravningsplatser
  • Budgeten är i balans och pastoratets organisation är välskött

Lokal kontakt

Asta Lecklin, 076 – 896 43 86, asta@lecklin.com